CTP Brno I, spol. s r.o.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
spisová značka: C 19087
IČ: 28130979
obchodní firma: CTP Brno I, spol. s r.o.
právní forma: Společnost s ručením omezeným
sídlo: Central Trade Park D1, 39601 Humpolec, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 8.3.2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení ve formě odštěpení sloučením došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti CTFinance s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00, IČO: 278 69 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122971, části jmění rozdělované společnosti IMMORENT Ostrava I s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00, IČO: 273 86 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115574, a části jmě ní rozdělované společnosti CTP Property VI, a.s., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO: 280 84 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1766, kdy tyto odštěpované části r ozdělovaných společností přešly na základě projektu rozdělení ze dne 21.11.2013 na nástupnickou společnost CTP Property XII, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO: 281 30 979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19087, jejíž obchodní firma se v rámci přeměny změnila na CTP Brno I, spol. s r.o.
Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Kapitál

jmění: základní
vklad: NaN Kč
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ne

Osoby a funkce

Statutární orgán
Společníci s vkladem
jméno: REMON LEONARD VOS Prověř
funkce: jednatel
bydliště: 25726 Český Šternberk, Česká republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 8.3.2011
jméno: Ing. RADEK ZEMAN Prověř
funkce: jednatel
bydliště: Soví, 25242 Jesenice-Zdiměřice, Česká republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 8.3.2011
Jednatelé zastupují společnost každý samostatně.
obchodní firma: CTP Property Lux S. r.l. Prověř
Identifikátor zahraniční osoby: B 128557
sídlo: Avenue Guillaume 9, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství Zobrazit na mapě
vklad: 270 000 Kč
splaceno: 100 %
zástavní právo: Obchodní podíl je zastaven ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171. K podílu je dále zřízen věcněprávní zákaz zřídit zástavní právo nebo jiné zatížení a věcněprávní zákaz tento podíl zcizit, přičemž tyto věcněprávní zákazy se zřizují do 31. prosince 2027. Podíl zastaven ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., banky založené podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ 45244782 ("Banka"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 14 . října 2014 mezi Bankou a společností CTP Property Lux S.a r.l., společností založenou podle právního řádu Lucemburského velkovévodství, se sídlem Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, PSČ: L-1855, IČ: B 128557 ("Zástavce") jako zástavcem k zajištění dlu hů ze smlouvy o úvěru až do 82.000.000 EUR uzavřené dne 2.října 2014, přičemž uvedené dluhy mohou vznikat do 2. října 2030 do celkové výše 164.000.000 EUR. ("Zástavní právo"). Zástavce se zavazuje, že podobu trvání Zástavního práva zastavovaný podíl nezci zí ani nezatíží jakýmkoliv právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Banky. K podílu je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Banky nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz za měnit toto zástavní právo Banky za jakékoli jiné zástavní právo k tomuto podílu.
zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch Česká spořitelna, a.s., banky založené podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782 (dále jen "Česká spořitelna"), na základě smlouvy o zastavení podílu ze dne 31.3.2015 k zajištění pohledávek České spořitelny ze smlouvy o úvěru ze dne 14. října 2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Erste Group Bank AG, IČ FN 33209 m a CTFinance s.r.o., IČ: 278 69 628 ("Společnost 1"), která byla postoupena na Českou spořitelnu dne 5. května 2015, za účelem zajištění dluhů Společnosti 1 uvedených v zástavní smlouvě, až do souhrnné výše 184.000.000 EUR, existujících nebo budoucích vzniklých do 30. září 2034. K podílu je jako věcné právo ve prospěch České spořitelny sjednán zákaz zřídit zatížení a/nebo zajištění a zákaz zcizení vlastnického, a to do úplného splacení zajištěných dluhů nebo do 30.9.2036, podle toho, co nastane dříve. K podílu společníka je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva České spořitelny nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavní právo České spořitelny za jakékoli jiné zástavní právo k tomuto podílu. Datum vzniku zástavního práva: 16. května 2015. Podíl zastaven ve prospěch Erste Group Bank AG, IČ FN 33209 m (dále jen " Erste"), na základě smlouvy o zastavení podílu ze dne 31.3.2015 k zajištění pohledávek Erste ze smlouvy o úvěru ze dne 14. října 2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Ers te a NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK s.r.o., IČ: 271 83 785 ("Společnost 2") za účelem zajištění dluhů Společnosti 2 uvedených v zástavní smlouvě, až do souhrnné výše 21.400.000 EUR, existujících nebo budoucích vzniklých do 31. března 2022. K podílu je jako v ěcné právo ve prospěch Erste sjednán zákaz zřídit zatížení a/nebo zajištění a zákaz zcizení vlastnického, a to do úplného splacení zajištěných dluhů nebo do 30.9.2036, podle toho, co nastane dříve. K podílu společníka je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Erste nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavní právo Erste za jakékoli jiné zástavní právo k tomuto podílu. Datum vzniku zástavního práva: 16. května 2015
obchodní firma: Spielberk Office Center, spol. s r.o. Prověř
IČ: 28084501
sídlo: Central Trade Park D1 1571, 39601 Humpolec, Česká republika Zobrazit na mapě
vklad: 30 000 Kč
splaceno: 100 Kč
zástavní právo: Obchodní podíl je zastaven ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1171. K podílu je dále zřízen věcněprávní zákaz zřídit zástavní právo nebo jiné zatížení a věcněprávní zákaz tento podíl zcizit, přičemž tyto věcněprávní zákazy se zřizují do 31. prosince 2027. Podíl zastaven ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., banky založené podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ 45244782 ("Banka"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ze dne 14 . října 2014 mezi Bankou a společností CTP Property VI, a.s., společností založenou podle právního řádu České republiky, se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ: 28084501 ("Zástavce") jako zástavcem k zajištění dluhů ze smlouvy o úv ěru až do 82.000.000 EUR uzavřené dne 2.října 2014, přičemž uvedené dluhy mohou vznikat do 2. října 2030 do celkové výše 164.000.000 EUR. ("Zástavní právo"). Zástavce se zavazuje, že podobu trvání Zástavního práva zastavovaný podíl nezcizí ani nezatíží ja kýmkoliv právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Banky. K podílu je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Banky nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavn í právo Banky za jakékoli jiné zástavní právo k tomuto podílu.
zástavní právo: Podíl zastaven ve prospěch Erste Group Bank AG, IČ FN 33209 m (dále jen "Banka"), na základě smlouvy o zastavení podílu ze dne 31.3.2015 k zajištění pohledávek Banky (i) ze smlouvy o úvěru ze dne 14. října 2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Bankou a CTFinance s.r.o., IČ: 278 69 628 ("Společnost 1") za účelem zajištění dluhů Společnosti 1 uvedených v zástavní smlouvě, až do souhrnné výše 184.000.000 EUR, existujících nebo budoucích vzniklých do 30. září 2034 a (ii) ze smlouvy o úvěru ze dne 14. října 2014, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Bankou a NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK s.r.o., IČ: 271 83 785 ("Společnost 2") za účelem zajištění dluhů Společnosti 2 uvedených v zástavní smlouvě, až do souhrnné výše 21.400.000 EUR, existujících nebo budoucích vzniklých do 31. března 2022.K podílu je jako věcné právo ve prospěch Banky sjednán zákaz zřídit zatížení a/nebo zajištění a zákaz zcizení vlastnického, a to do úplného splacení zajištěných dluhů nebo do 30.9.2036, podle toho, co nastane dř íve. K podílu společníka je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Banky nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavní právo Banky za jakékoli jiné zástavní práv o k tomuto podílu.

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti