CTP Brno I, spol. s r.o.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
spisová značka: C 19087
IČ: 28130979
obchodní firma: CTP Brno I, spol. s r.o.
právní forma: Společnost s ručením omezeným
sídlo: Central Trade Park D1, 39601 Humpolec, okres: Pelhřimov, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 8.3.2011

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Předmět činnosti

správa vlastního majetku

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení ve formě odštěpení sloučením došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti CTFinance s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00, IČO: 278 69 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122971, části jmění rozdělované společnosti IMMORENT Ostrava I s.r.o., se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00, IČO: 273 86 040, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115574, a části jmě ní rozdělované společnosti CTP Property VI, a.s., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO: 280 84 501, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1766, kdy tyto odštěpované části r ozdělovaných společností přešly na základě projektu rozdělení ze dne 21.11.2013 na nástupnickou společnost CTP Property XII, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČO: 281 30 979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19087, jejíž obchodní firma se v rámci přeměny změnila na CTP Brno I, spol. s r.o.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Kapitál

jmění: základní
vklad: NaN Kč
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ne

Osoby a funkce

Statutární orgán
Společníci s vkladem
jméno: REMON LEONARD VOS Prověř
funkce: Jednatel třídy A
bydliště: 25726 Český Šternberk, Česká republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 8.3.2011
jméno: RICHARD JOHN WILKINSON Prověř
funkce: Jednatel třídy B
bydliště: Engilgasse 15, 1160 Vídeň, Rakouská republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 6.8.2018
Společnost zastupují jednatelé takto: a.jednatel třídy A je oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech samostatně, b.jednatel třídy B je oprávněn zastupovat společnost vždy společně s jednatelem třídy A (včetně jednání, jejichž předmětem je nepeněžité plnění), s výjimkou: i.jednání, jehož předmětem je peněžité plnění, jehož výše v jednotlivém případě nepřekročí částku 500.000, -- EUR bez DPH či ekvivalent této částky v jiné měně, ii.uzavírání smluv o úvěru a/nebo smluv o zápůjčce až do výše 20.000.000, -- EUR či ekvivalentu této částky v jiné měně u každého jednotlivého plnění, kdy společnost je v pozici dlužníka (vydlužitele) a třetí osoba (osoby) v pozici věřitele/ů (zapůjčite le/ů), včetně uzavírání veškerých smluv o zajištění a dalších listin souvisejících s takovými smlouvami o úvěru a/nebo o zápůjčce nebo v těchto smlouvách uvedených či těmito smlouvami vyžadovaných, iii. jednání souvisejících s řízením lidských zdrojů s plněním nepřekračujícím 50.000, -- EUR/ročně či ekvivalent této částky v jiné měně, včetně rozhodování o náboru zaměstnanců, uzavírání pracovních smluv a/nebo jejich ukončování, iv.jednání nezbytných či potřebných v souvislosti se zastupováním společnosti v řízení před rejstříkovými soudy (včetně jakýchkoli podání rejstříkovému soudu a přebírání rozhodnutí, výzev či jiných dokumentů) a jednání nezbytných či potřebných při zast upování společnosti pro účely zápisu do veřejného rejstříku prováděného notářem (včetně podpisu a podání žádosti o provedení zápisu do veřejného rejstříku), v.jednání nezbytných či potřebných v souvislosti se zastupováním společnosti v řízení u katastrálního úřadu (včetně jakýchkoli podání katastrálnímu úřadu a přebírání rozhodnutí, výzev či jiných dokumentů), kdy je jednatel třídy B oprávněn zastupovat společnost samostatně.
obchodní firma: CTP Industrial Property CZ, spol. s r.o. Prověř
IČ: 07640242
sídlo: Central Trade Park D1, 39601 Humpolec, okres: Pelhřimov, Česká republika Zobrazit na mapě
vklad: 270 000 Kč
splaceno: 100 %
zástavní právo: Podíl je zastaven ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., banky založené podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis . zn. B 1171 (dále jen "Banka"), na základě smlouvy o zástavě podílů v korporacích uzavřené dne 21. července 2016 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a společností CTP Property Lux S. r.l., založenou podle právního řádu Lucemburského velkovévodství, se sídlem Lucemburk, 46A, Avenue J.F. Kennedy, PSČ: L-1855, Lucemburské velkovévodství, zapsanou v obchodním a podnikovém rejstříku vedeném hospodářským zájmovým sdružením GIE RCSL, registrační číslo: B128557, jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva") k z ajištění dluhů úvěrovaných ze smlouvy o úvěru do výše 319.126.500 eur ze dne 21. července 2016 uzavřené mezi Bankou jako úvěrujícím a, mimo jiné, společností CTP Brno I, spol. s r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, PSČ: 396 01, Humpolec, Česká repu blika, IČO: 281 30 979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 19087, jako úvěrovaným, až do souhrnné výše 638.253.000 eur, existujících k datu uzavření Zástavní smlouvy nebo vzniklých až do 30. června 2 033. K podílu je jako věcné právo ve prospěch Banky sjednán zákaz zřídit zatížení a/nebo zajištění a zákaz zcizení vlastnického práva, a to do úplného splacení zajištěných dluhů nebo do 30. června 2033, podle toho, co nastane dříve. K podílu společníka je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Banky nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavní právo Banky za jakékoli jiné zástavní právo k tomuto podílu.
obchodní podíl 99
vklad: 30 000 Kč
splaceno: 100 %
zástavní právo: Podíl je zastaven ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., banky založené podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČO: 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis . zn. B 1171 (dále jen "Banka"), na základě smlouvy o zástavě podílů v korporacích uzavřené dne 21. července 2016 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a společností CTP Property Lux S. r.l., založenou podle právního řádu Lucemburského velkovévodství, se sídlem Lucemburk, 46A, Avenue J.F. Kennedy, PSČ: L-1855, Lucemburské velkovévodství, zapsanou v obchodním a podnikovém rejstříku vedeném hospodářským zájmovým sdružením GIE RCSL, registrační číslo: B128557, jako zástavcem (dále jen "Zástavní smlouva") k z ajištění dluhů úvěrovaných ze smlouvy o úvěru do výše 319.126.500 eur ze dne 21. července 2016 uzavřené mezi Bankou jako úvěrujícím a, mimo jiné, společností CTP Brno I, spol. s r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, PSČ: 396 01, Humpolec, Česká repu blika, IČO: 281 30 979, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C 19087, jako úvěrovaným, až do souhrnné výše 638.253.000 eur, existujících k datu uzavření Zástavní smlouvy nebo vzniklých až do 30. června 2 033. K podílu je jako věcné právo ve prospěch Banky sjednán zákaz zřídit zatížení a/nebo zajištění a zákaz zcizení vlastnického práva, a to do úplného splacení zajištěných dluhů nebo do 30. června 2033, podle toho, co nastane dříve. K podílu společníka je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Banky nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavní právo Banky za jakékoli jiné zástavní právo k tomuto podílu.
obchodní podíl 1

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti