DŮL ARCHITEKTURY, z.s.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Ostravě
spisová značka: L 10239
IČ: 22748440
obchodní firma: DŮL ARCHITEKTURY, z.s.
právní forma: Spolek
sídlo: Přímá, 73601 Havířov-Podlesí, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 1.1.2014
datum vzniku: 16.3.2012

Předmět činnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Účel nadace

1. Osvěta v oblasti architektury města Havířova a Severní Moravy. Šířit osvětu ohledně specifického urbanismu a architektury města, Představit významné místní architekty a umělce, ať už minulé nebo současné. Ukázat veřejnosti jejich realizované stavby i nerealizované návrhy. Účast ve správních i jiných řízeních týkající ch se zásahů do architektury a urbanismu města. Podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu kulturně sociálního prostředí.
2. Záchrana architektonicky cenných budov. Chránit architektonicky cenné a zajímavé budovy, objekty a sochy ve veřejném prostoru před necitlivými stavebními úpravami nebo demolicí. Za tímto účelem ochrany svolávat demonstrace a organizovat petiční stánky ve veřejném prostoru.
3. Kulturní centrum. Zřízení a provoz kulturního centra. Centrum bude působit v Havířově a bude živou institucí. Bude pořádat pravidelně výstavy, koncerty, divadelní představení, filmový klub apod. Svou činností bude podporovat mladé lidi v regionu, jejich rozvoj na poli kult ury, umění a hudby. Mladí lidé budou spolupracovat na programu centra. Kulturně vzdělávací činnost bude vyplňovat mezeru v kulturní nabídce města pro občany.
4. Pořádání akcí pro veřejnost. Zajišťovat a pořádat přednášky pro veřejnost o architektuře a urbanismu a umění o architektonicky zajímavých budovách a objektech. Pořádat diskuse na témata týkající se architektury ve městě nebo také v jeho okolí. Pořádat komentované procházky městem pro veřejnost za účelem seznámení veřejností s historií a současností měst, jeho architektury a urbanismu. Pořádat tematické přednášky pro veřejnost o architektuře, urbanismu a umění. Organizovat workshopy. To znamená ideově řešit jednotlivé části města jako architektonické úkoly. Výsledky práce pak publikovat, dále veřejně projednávat a nabídnout je městu bezplatně k dispozici. Naším cílem je zapojit občany do formování města a do jeho budoucího vývoje. Vést dialog s městem ohledně jeho plánů a aktivit týka jících se architektonicky významných staveb. Sledovat a veřejně hodnotit aktivity a stavební akce města týkajících se architektury a urbanismu, také o tom informovat veřejnost na internetových stránkách a popřípadě v denním tisku.
5. Spolupráce se školami. Spolupracovat s místními školami (mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední odborné školy) a již u mladých lidí vytvářet cit a vztah k architektuře. Zapojit studenty vysokých škol architektury a umění zadáváním současných problémových témat, pořád ání kurzů a společných diskusí. Spolek bude aktivně spolupracovat s vysokými školami. Svým fungováním se bude snažit podpořit vznik samostatné fakulty architektury v Ostravě.
6. Tvůrčí autorská činnost: publikační, informační a poradenská. Vyvíjet autorskou činnost samostatnou nebo navazující na akce pořádané spolkem. Vytvářet publikace, jejich tisk a distribuci. Publikace, knihy, časopisy, letáky a ostatní tiskoviny. Publikace laické pro veřejnost tak i odborné na základě provedeného výzk umu. Informační činnost pro veřejnost týkající se fungování města, magistrátu a další organizací zřizovaných městem. Tvorba příslušných internetových webových stránek a on line dokumentů. Poskytovaní poradenství týkající se architektury, urbanismu, umění, kultury, společnosti, životního prostředí a stavu věcí ve městě Havířov.
7. Výstavní činnost. Organizovat výstavy, expozice, happeningy v Havířově a okolí. Tyto výstavy, expozice a happeningy budou zaměřeny na moderní a současné umění. Spolupracovat na těchto akcích spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky.
8. Ochrana životního prostředí. Ochrana přírody a krajiny. Ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny. Usilovat o zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích města. Podpora kvalitativního rozvoje území Havířova v souladu se zásadami trvale udržit elného rozvoje.
Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního, ochrany zdraví osob a vzdělávání a výchovy, a to zejména: a) ekologická výchova a osvěta, b) zadávání a zpracování ekologických expertíz, c) podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí, d) organizování veřejných besed, seminářů, výstav a kulturních akcí, e) organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů spolku, f) spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávnými celky, g) účast ve správních i jiných řízeních, h) poskytování obecně prospěšných činností v oblastech cílů spolku.

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3
Systém orgánů: Kolektivní (Statutární orgán - výbor)
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ne

Osoby a funkce

Statutární orgán
jméno: Ing. arch. ADAM GUZDEK Prověř
funkce: místopředseda
bydliště: Moldavská, 62500 Brno-Bohunice, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 1.4.2012
ve funkci: od: 20.7.2014
jméno: Mgr. art. MAREK CHMIEL Prověř
funkce: člen výboru spolku
bydliště: Na Grůni, 73601 Havířov-Bludovice, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 25.2.2014
jméno: Ing. arch. LUCIE KADRMANOVÁ CHYTILOVÁ Prověř
funkce: předseda
bydliště: Školská, 11000 Praha-Nové Město, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 1.4.2012
ve funkci: od: 20.7.2014
Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek a samostatně činí jeho jménem právní úkony.

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti