ENEWELL, a.s.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Městský soud v Praze
spisová značka: B 16092
IČ: 28111303
obchodní firma: ENEWELL, a.s.
právní forma: Akciová společnost
sídlo: Václavské náměstí, 11000 Praha-Nové Město, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 22.9.2009

Předmět podnikání

Výroba, obchod aslužby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Předmět činnosti

pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor správa vlastního majetku

Ostatní skutečnosti

1. základní kapitál Společnosti ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dva milióny korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vklady, následovně: a)základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000, - Kč (slovy: čtyři milióny korun českých) na jeho novou výši 6.000.000, - Kč (slovy: šest miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní k apitál zvyšuje, b)celkový počet nově upisovaných akcií činí: 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude zaknihovaným cenným papírem ani cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu, (dále též jen Nově upisované akcie), c)žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen ZOK) vzhledem k tomu, že se před rozhodnu tím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2), prohlášení jediného akcionáře o vzdání se předkupního práv je připojeno jako příloha číslo tři notářského zápisu NZ 175/2015, d)všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: 20 (slovy: dvacet) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000, - Kč (slovy: dva milióny korun českých) bude nabídnuto paní Kláře Skalové, nar. 24.3.1972, bydliště Praha 6, Bubeneč, Eliášova 394/18, PSČ 160 00 (dále též jen Předem urč ený zájemce 1), 20 (slovy: dvacet) kusů Nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000, - Kč (slovy: dva milióny korun českých) bude nabídnuto panu Ing. Jaroslavu Veverkovi, MBA, nar. 26.8.1960, bydliště Roztoky, Nad Vltavou 2167, PSČ 252 63 (dále též jen Př edem určený zájemce 2), e)všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem 1 a Předem určeným zájemcem 2, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 ZOK, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem 1 a Společností a mezi Předem určeným zájemcem 2 a Společností, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami Společnosti pro svolání valné hromady, upisovací lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií oběma Předem určenými zájemci počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku, a končí uplynutím 7 (slovy: sedmého) dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jež je právní moc rozhodnutí o zamítn utí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud by byly splněny podmínky pro zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku již při podání návrhu na zápis usnesení valné hromady, mohou být oba návrhy spojeny, f)emisní kurs všech Nově upisovaných akcií je navržen ve výši jejich jmenovité hodnoty, emisní ážio se neupisuje, g)oba Předem určení zájemci 1 a 2 splatí emisní kurs všech Nově upisovaných akcií na účet Společnosti založený u banky se sídlem v České republice, číslo účtu 5457134001/5500, ve lhůtě nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu; ustanovení § 345 a násl. ZOK tím není dotčeno, i)zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

Kapitál

jmění: základní
vklad: NaN Kč
splaceno: NaN Kč
akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 60
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Správní rada
Akcionáři
jméno: KLÁRA SKALOVÁ Prověř
funkce: statutární ředitel
bydliště: Eliášova, 16000 Praha-Bubeneč, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 31.5.2017
ve funkci: od: 31.5.2017
Společnost zastupuje navenek statutární ředitel.
jméno: RNDr. MARTIN NOVOTNÝ Prověř
funkce: člen správní rady
bydliště: Na Proutkách, 25073 Radonice, okres: Praha-východ, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 31.5.2017
ve funkci: od: 31.5.2017
jméno: KLÁRA SKALOVÁ Prověř
bydliště: Eliášova, 16000 Praha-Bubeneč, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti