Explora Jupiter, s.r.o.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Městský soud v Praze
spisová značka: C 156383
IČ: 28965060
obchodní firma: Explora Jupiter, s.r.o.
právní forma: Společnost s ručením omezeným
sídlo: Bucharova 2641/14, 15800 Praha 5, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 1.11.2009

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Ostatní skutečnosti

Společnost Explora Jupiter, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800, vznikla jako nástupnická společnost při rozdělení odštěpením společnosti Jungmannova, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800, IČ: 2 5131371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145532, se založením jedné nové nástupnické společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady o schválení rozdělení odštěpením ze dne 11.8. 2009, o němž byl sepsán notářský zápis NZ 136/2009 N 154/2009. Na nástupnickou společnost Explora Jupiter, s.r.o. přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Jungmannova, s.r.o., specifikovaná v projektu rozdělení.
Zákaz zatížení a zcizení podílu společnosti COMETFORD LIMITED, sídlo: Dublin 4, Embassy House, Ballsbridge Terrace, D04 H6Y0, Irsko, registrační číslo: 508098, na společnosti Explora Jupiter, s.r.o., sídlo: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČO: 289 65060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156383, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným ze dne 23.2.2016, na dobu do 31. 3. 2025.
Zákaz zatížení a zcizení podílu společnosti AVESTUS NOMINEES LIMITED, sídlo: Dublin 4, Embassy House, Ballsbridge Terrace, D04 H6Y0, Irsko, registrační číslo: 375919, na společnosti Explora Jupiter, s.r.o., sídlo: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, I ČO: 28965060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156383, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným ze dne 23.2.2016, na dobu do 31. 3. 2025.
Zákaz zatížení a zcizení podílu společnosti QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS # 1 S. r.l., sídlo: Luxembourg, L-2557, rue Robert Stümper 7A, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B125867, na společnosti Explora Jupiter, s.r.o., sídlo: Praha 5, Bu charova 2641/14, PSČ 158 00, IČO: 28965060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156383, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omez eným ze dne 7. března 2016, na dobu do 31. 3. 2025.
Zákaz zatížení a zcizení podílu společnosti Quinlan Private CE Commercial Client Holdings S. r.l., sídlo: Luxembourg, L-2557, rue Robert Stümper 7A, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B131950, na společnosti Explora Jupiter, s.r.o., sídlo: Pr aha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČO: 28965060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156383, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ruč ením omezeným ze dne 7. března 2016, na dobu do 31. 3. 2025.

Kapitál

jmění: základní
vklad: NaN Kč
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Společníci s vkladem
jméno: Matthew Brennan Prověř
funkce: jednatel
bydliště: Co.Dublin - Blackrock, Grove Avenue, Linden Palce 11, Irsko Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 18.7.2012
jméno: Peter Joseph Donnelly Prověř
funkce: jednatel
bydliště: Dublin 4, 65 Nutley Road, Donny Brook, Irsko Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 18.7.2012
Za společnost jedná každý jednatel samostatně.
obchodní firma: AVESTUS NOMINEES LIMITED Prověř
Identifikátor zahraniční osoby: 375919
sídlo: Ballsbridge Terrace, Dublin 4, Irsko Zobrazit na mapě
vklad: 65 999 Kč
splaceno: 100 %
zástavní právo: k obchodnímu podílu společníka AVESTUS NOMINEES LIMITED, se sídlem: Dublin 4, Embassy House, Ballsbridge, Irsko, ve společnosti Explora Jupiter, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, pro pohledávky na vrácení jistiny úvěru ve výši CZK 865.700.000, - (slovy: Osm set šedesát pět milionů sedm set tisíc korun českých), na základě úvěrové smlouvy ze dne 22.4.2008, úroků a dalš ího příslušenství, a dále nároku na vrácení úvěru v případě odstoupení od úvěrové smlouvy, pohledávky na úhradu poplatků a nákladů do celkové výše CZK 30.000.000, -(slovy: Třicet milionů korun českých) vzniklých v souvislosti s citovanou úvěrovou smlouvou v období do 1.ledna 2020 a nároku na vydání bezdůvodného obohacení a úhrady škod v souvislosti s neexistencí, neplatností a/nebo nevykonatelností citované úvěrové smlouvy, vše až do celkové výše CZK 1.200.000.000, - (slovy: Jedna miliarda dvě stě milionů k orun českých) vzniklých v období do 1. ledna 2020.
zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, k zajištění dluhů dle smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným ze dne 23.2.2016, a to včetně budoucích dluhů, vzniklých ode dne 2.1.2020 do dne 31.3.2025, do celkové výše 1.200.000.000, 00 Kč.
obchodní firma: QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS # 1 S.á r.l. Prověř
sídlo: Luxembourg, L-2557, rue Robert Stümper 7A, Lucemburské velkovévodství Zobrazit na mapě
vklad: NaN Kč
splaceno: 100 %
zástavní právo: k obchodnímu podílu společníka: QUINLAN PRIVATE ESPF INVESTMENTS # 1 S.á r.l., se sídlem: Lucemburské Velkovévodství, L-2557 Luxembourg, 7 A, Rue Robert Stümper, B 125867, ve společnosti Explora Jupiter, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, pro pohledávky na vrácení jistiny úvěru ve výši CZK 865.700.000, - (slovy: Osm set šedesát pět milionů sedm set tisíc korun českých), na základě úvěrové smlouvy ze dne 22.4.2008, úroků a dalšího příslušenství, a dále nároku na vrácení úvěru v případě odstoupení od úvěrové smlouvy, pohledávky na úhradu poplatků a nákladů do celkové výše CZK 30.000.000, - (slovy: Třicet milionů korun česk ých) vzniklých v souvislosti s citovanou úvěrovou smlouvou v období do 1. ledna 2020 a nároku na vydání bezdůvodného obohacení a úhrady škod v souvislosti s neexistencí, neplatností a/nebo nevykonatelností citované úvěrové smlouvy, vše až do celkové výše CZK 1.200.000.000, - (slovy: Jedna miliarda dvě stě milionů korun českých) vzniklých v období do 1. ledna 2020.
zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, k zajištění dluhů dle smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným ze dne 7. března 2016, a to včetně budoucích dluhů, vzniklých od e dne 2. 1. 2020 do dne 31. 3. 2025, do celkové výše 1.200.000.000, 00 Kč.
  IČ: B125867
obchodní firma: Quinlan Private CE Commercial Client Holdings S.á r.l. Prověř
sídlo: Luxembourg, L-2557 rue Robert Stümper 7A, Lucemburské velkovévodství Zobrazit na mapě
vklad: NaN Kč
splaceno: 100 %
zástavní právo: k obchodnímu podílu společníka: Quinlan Private CE Commercial Client Holdings S.á r.l., se sídlem : Lucemburské Velkovévodství, L-2557 Luxembourg, 7A, Rue Robert Stümper, ve společnosti Explora Jupiter, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, pro pohledávky na vrácení jistiny úvěru ve výši CZK 865.700.000, - (slovy: Osm set šedestá pět milionů sedm set tisíc korun českých), n a základě úvěrové smlouvy ze dne 22.4.2008, úroků a dalšího příslušenství, a dále nároku na vrácení úvěru v případě odstoupení od úvěrové smlouvy, pohledávky na úhradu poplatků a nákladů do celkové výše CZK 30.000.000, - (slovy: Třicet milionů korun českýc h) vzniklých v souvislosti s citovanou úvěrovou smlouvou v období do 1.ledna 2020 a nároku na vydání bezdůvodného obohacení a úhrady škod v souvislosti s neexistencí, neplatností a/nebo nevykonatelností citované úvěrové smlouvy, vše až do celkové výše CZK 1.200.000.000, - (slovy: Jedna miliarda dvě stě milionů korun českých) vzniklých v období do 1. ledna 2020.
zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, k zajištění dluhů dle smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným ze dne 7. března 2016, a to včetně budoucích dluhů, vzniklých od e dne 2. 1. 2020 do dne 31. 3. 2025, do celkové výše 1.200.000.000, 00 Kč.
  IČ: B131950
obchodní firma: COMETFORD LIMITED Prověř
Identifikátor zahraniční osoby: 508098
sídlo: Ballsbridge Terrace, Dublin 4, Irsko Zobrazit na mapě
vklad: 1 Kč
splaceno: 100 %
zástavní právo: k obchodnímu podílu společníka COMETFORD LIMITED, se sídlem: Dublin 4, Embassy House, Ballsbridge, Irsko, ve společnosti Explora Jupiter, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800, ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, pro pohledávky na vrácení jistiny úvěru ve výši CZK 865.700.000, - (slovy: Osm set šedesát pět milionů sedm set tisíc korun českých), na základě úvěrové smlouvy ze dne 22.4.2008, úroků a dalšího přís lušenství, a dále nároku na vrácení úvěru v případě odstoupení od úvěrové smlouvy, pohledávky na úhradu poplatků a nákladů do celkové výše CZK 30.000.000, -(slovy: Třicet milionů korun českých) vzniklých v souvislosti s citovanou úvěrovou smlouvou v období do 1.ledna 2020 a nároku na vydání bezdůvodného obohacení a úhrady škod v souvislosti s neexistencí, neplatností a/nebo nevykonatelností citované úvěrové smlouvy, vše až do celkové výše CZK 1.200.000.000, - (slovy: Jedna miliarda dvě stě milionů korun čes kých) vzniklých v období do 1. ledna 2020.
zástavní právo: Zástavní právo k podílu ve prospěch zástavního věřitele, společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, k zajištění dluhů dle smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným ze dne 23.2.2016, a to včetně budoucích dluhů, vzniklých ode dne 2.1.2020 do dne 31.3.2025, do celkové výše 1.200.000.000, 00 Kč.

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti