JIP - ENERGO Větřní, a.s.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Ostravě
spisová značka: B 10492
IČ: 28110617
obchodní firma: JIP - ENERGO Větřní, a.s.
právní forma: Akciová společnost
sídlo: Komenského, 75002 Přerov-Přerov I-Město, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 7.10.2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Ostatní skutečnosti

Společnost JIP-ENERGO Větřní, a.s. se sídlem Větřní 49, PSČ 382 11, IČ 281 10 617 vznikla jako jedna ze dvou nástupnických společností v rámci procesu rozdělení odštěpením od společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s. se sídlem Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ 382 11, IČ 450 22 526. Rozdělením společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s. se sídlem Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ 382 11, IČ 450 22 526 odštěpením vznikla současně také společnost JIP-SKLÁDKA Větřní, a.s. se sídlem Přídolí, Všeměry 12, PSČ 38101, IČ 281 10 633. Na nástupnické společnosti JIP-ENERGO Větřní, a.s. a JIP-SKLÁDKA Větřní, a.s. přešly k rozhodnému dni 1. 4. 2009 odštěpené části jmění rozdělované společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s. se sídlem Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ 382 11, IČ 450 22 526 specifi kované v projektu rozdělení schváleném dne 20.7.2009.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů správní rady: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Dne 18. září 2015 bylo vydáno rozhodnutí jediného společníka společnosti JIP - ENERGO Větřní, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícího znění: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti JIP ENERGO Větřní, a.s. se sídlem Komenského 696/35, Přerov I Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 281 10 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ost ravě, v oddíle B, vložka 10492 (dále téže jen jako Společnost) takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.000.000, - Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b) Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000, -Kč (slovy: sto tisíc korun českých) (dále též souhrnně jen Akcie). c) Jediný akcionář se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií v notářském zápise o rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. d) Všechny Akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost IPB REAL INVESTMENT, a.s., IČO: 257 48 360, se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 1087/61a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk a 5851 (dále jen Zájemce), a to na základě písemné smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, mezi společností JIP - ENERGO Větřní, a.s. a Zájemcem. Upsání Akcií tedy nebude provedeno upsán ím s využitím přednostního práva, uzavřením dohody mezi akcionáři a ani nebude nabídnuto k upsání na základě veřejné nabídky. e) Smlouva s předem určeným zájemcem byla uzavřena v Praze dne 30. dubna 2015, a to se všemi náležitostmi dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Tato smlouva s předem určeným zájemcem je součástí aktualizovaného reo rganizačního plánu Společnosti ze dne 7. května 2015 jakožto Příloha č. 4. f) Navrhovaná výše emisního kursu jednoho kusu akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých) činí 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých); emisní ážio se neupisuje. g) Smluvní strany prohlašují, že část peněžitého vkladu ve výši 1.000.000, - Kč (slovy: jeden milion korun českých) byla Zájemcem splacena již po předložení aktualizovaného reorganizačního plánu Společnosti insolvenčnímu soudu, tj. Krajskému soudu v Českýc h Budějovicích, a to jakožto záloha na splacení emisního kurzu Akcií. Dne 30. dubna 2015 byla uzavřena mezi Společností a Zájemcem smlouva o uhrazení emisního kurzu akcií, která je součástí aktualizovaného reorganizačního plánu Společnosti ze dne 7. květn a 2015 jakožto Příloha č. 5 a která výše uvedenou skutečnost splacení části peněžitého vkladu ve výši 1.000.000, - Kč (slovy: jeden milion korun českých) Zájemcem stvrzuje. h) Splacení zbývající části peněžitého vkladu ve výši 1.000.000, - Kč (slovy: jeden milion korun českých) musí být provedeno ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových a kcií. Zbývající část peněžitého vkladu ve výši 1.000.000, - Kč bude splacena na bankovní účet společnosti č. 43-5863430287/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Kapitál

jmění: základní
vklad: NaN Kč
splaceno: 100 %
akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 40
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Správní rada
jméno: Mgr. ANTONÍN POLÁK Prověř
funkce: statutární ředitel
bydliště: Lančíkových, 75002 Přerov-Přerov I-Město, Česká republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 23.7.2014
Jednání za společnost náleží statutárnímu řediteli. Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
jméno: Mgr. ANTONÍN POLÁK Prověř
funkce: předseda správní rady
bydliště: Lančíkových, 75002 Přerov-Přerov I-Město, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 23.7.2014
ve funkci: od: 23.7.2014

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti