Podmínky používání služby

Právní prohlášení
Tento text obsahuje všeobecné informace týkající se právního charakteru webových stránek, zejména úpravu práv a povinností třetích osob vůči společnosti při přístupu na stránky a používání informací na stránkách v nich obsažených. Jedná se o stránky: http://obchodnirejstrik.cz

Vymezení odpovědnosti
Přestože usilujeme o zajištění nejvyšší aktuálnosti a přesnosti obsahu těchto internetových stránek, společnost nenese odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí.

Autorská práva
Vyhrazujeme si autorská práva k nehmotným statkům, které jsou prezentovány na těchto stránkách jako celek i jako jednotlivé součásti. Jejich nepovolené užití či jiné neoprávněné nakládání s nimi může vést k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže či v oblasti práv k nehmotným statkům. Stránky mohou obsahovat citáty obsahu, který náleží třetím stranám. U těchto citátů je vždy uveden odkaz na původní zdroj. Stránky rovněž mohou prezentovat obsah a připojené aplikace, které jsou chráněny jejich vlastníkem.

Možnost omezení přístupu
Společnost podporuje férové využívání projektu a vyhrazuje si právo monitorovat provoz na webech a v případě potřeby trvale blokovat IP adresy nebo soubory IP adres, které budou automatizovaným způsobem zatěžovat web nebo server. V případě, že byste potřebovali využití neomezeného připojení, nás prosím kontaktujte pro zřízení výjimky.

Odkazy a reklama
Přestože usilujeme o zajištění nejvyšší aktuálnosti a přesnosti obsahu těchto internetových stránek, společnost nenese odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí.

Vymezení odpovědnosti
Tato internetová stránka obsahuje odkazy a reklamu na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu naší společnosti. Z tohoto důvodu společnost nenese odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazuje.

Doufáme, že Vám vždy budeme moci nabídnout pohodlné a užitečné služby a vyjít vstříc Vašim potřebám. V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek nás prosím kontaktujte.

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.