Star's casino a.s.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Plzni
spisová značka: B 1837
IČ: 03414191
obchodní firma: Star's casino a.s.
právní forma: Akciová společnost
sídlo: 34004 Železná Ruda-Alžbětín, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 17.9.2014

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Hostinská činnost
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Provozování loterií a jiných podobných her dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Správa vlastního majetku

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti Star's casino a.s. se zvyšuje o částku ve výši 98.000.000, - Kč (devadesát osm milionů korun českých), tedy základní kapitál se zvyšu je z částky 2.000.000, - Kč (dva miliony korun českých) na částku ve výši 100.000.000, - Kč (sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 98.000.000, - Kč (devadesát osm milionů korun českýc h) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií s tím, že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o celkové jmenovité hodnotě 98.000.000, - Kč (devadesát osm milionů korun českých), upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, budou vydány v listinné podobě, v počtu 49 (čtyřicet devět) kusů. Jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie bude činit 2.000.000, - Kč (dva miliony korun českých). Akcie bud ou upisovány za emisní kurs odpovídající výši jmenovité hodnoty akcií, tedy 2.000.000, - Kč (dva miliony korun českých) na každou upsanou akcii. Celkový emisní kurs 49 (čtyřicet devět) kusů akcií činí 98.000.000, - Kč (devadesát osm milionů korun českých). Všechny nově vydané akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti upíše jediný akcionář, který má úpisu přednostní právo, a to společnost Joka Invest, s.r.o., se sídlem Alžbětin 50, Železná Ruda, PSČ 340 04, IČ: 04045211, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31118. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Jediný akcionář upisuje akcie písemnou smlouvou, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ově řeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. Místem pro upisování akcií je Alžbětin 50, Železná Ruda. Lhůta pro upisování akcií počne běžet ihned po okamžiku přijetí rozhodnutí jediného a kcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti a skončí po uplynutí 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty úpisu akcií a výše emisního kursu bude jedinému akcionáři statutárním ředitelem oznámen bez zbytečného odkladu a to elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jediný akcionář statutárnímu řediteli sdělil. Přílohou tohoto oznámení b ude návrh smlouvy na upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs 49 (čtyřicet devět) kusů upsaných akcií v celkové výši 98.000.000, - Kč (devadesát osm milionů korun českých) bude uhrazen na účet 270531231/030 0 vedený u Československé obchodní banky. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs 49 kusů upsaných akcií bude splacen do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.

Kapitál

jmění: základní
vklad: 100 000 000 Kč
splaceno: 100 %
akcie: Akcie na jméno, hodnota: 2 000 000 Kč, počet akcií: 50
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ne

Osoby a funkce

Statutární orgán
Správní rada
Akcionáři
jméno: ALOIS SLEZÁČEK Prověř
funkce: statutární ředitel
bydliště: Im Gestockert 60A, Vídeň, Rakouská republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 1.9.2017
Společnost zastupuje statutární ředitel.
jméno: Ing. VÁCLAV TUMA Prověř
funkce: předseda správní rady
bydliště: Sídliště Osvobození, 68201 Vyškov-Dědice, okres: Vyškov, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 8.9.2017
ve funkci: od: 8.9.2017
obchodní firma: Joka Invest s.r.o. Prověř
IČ: 04045211
sídlo: 34004 Železná Ruda-Alžbětín, okres: Klatovy, Česká republika Zobrazit na mapě

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti