TERMINAL OIL a.s.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Městský soud v Praze
spisová značka: B 15388
IČ: 28921925
obchodní firma: TERMINAL OIL a.s.
právní forma: Akciová společnost
sídlo: Na Flusárně, 26101 Příbram-Příbram III, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 7.7.2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3
Počet členů dozorčí rady: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Valná hromada společnosti TERMINAL OIL a.s. dne 18. 12. 2014 rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti TERMINAL OIL a.s. (dále jen "Společnost") takto: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování ak cií nad nebo pod navrhovanou částku: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s připuštěním započtení určených peněžitých pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu, a to celkem o částku 220.000. 000, - Kč (slovy: dvě stě dvacet miliónů korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku. b) Počet a jmenovitá hodnota, druh a jejich forma: bude upsáno celkem 2200 (slovy: dva tisíce dvě stě) kusů nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a budou listinnými akciemi kmenovými na jméno. c) Určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, zda budou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům s uvedením osob anebo způsobu jeho nebo jejich výběru: Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci, a to panem Ing. Mila nem Chlebnou, datum narození 16. 4. 1962, bydliště Příbram VI - Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01, který upíše 1.100 (slovy: jeden tisíc sto) kusů akcií a panem Luďkem Hošnou, datum narození 25. 9. 1969, bydliště Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 26 1 01, který upíše rovněž 1.100 (slovy: jeden tisíc sto) kusů akcií. d) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude upsána za emisní kurs 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). e) Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy: třicet) dnů a začíná běžet den následující po přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Při padne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. f) Účet u banky a lhůta, v níž jsou upisovatelé povinno splatit emisní kurs upsaných akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, prot o se tyto údaje neuvádějí. g) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. h) Souhlas se započtením: Vyslovuje se souhlas se započtením následujících peněžitých pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávk ám Společnosti na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto se uděluje souhlas se započtením: - pohledávky, jejímž vlastníkem je pan Ing. Milan Chlebna, datum narození 16. 4. 1962, bydliště Příbram VI - Březové H ory, Mariánská 367, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky ve výši 110.000.000, - Kč (jedno sto deset milionů korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11. 12. 2014 uzavřené mezi SILMET Příbram a.s., se sídlem Příbram I II 168, PSČ 261 01, identifikační číslo 262 10 428 jako postupitelem a panem Ing. Milanem Chlebnou jako postupníkem, kterou došlo k postoupení části pohledávky za společností TERMINAL OIL a.s. z titulu zápůjčky dle smlouvy o zápůjčce ze dne 9. 12. 2014, p roti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 110.000.000, - Kč (slovy: jedno sto deset miliónů korun českých). - pohledávky, jejímž vlastníkem je pan Luděk Hošna, datum narození 25. 9. 1969, bydliště Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky ve výši 110.000.000, - Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11. 12. 2014 uzavřené mezi SILMET Příbram a.s., se sídlem Příbram III 168, PSČ 261 01, i dentifikační číslo 262 10 428 jako postupitelem a panem Luďkem Hošnou jako postupníkem, kterou došlo k postoupení části pohledávky za společností TERMINAL OIL a.s. z titulu zápůjčky dle smlouvy o zápůjčce ze dne 9. 12. 2014 proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 110.00.000, - Kč (slovy: sto deset miliónů korun českých). i) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení předem určeným zájemcům Společností budou předem určení zájemci vyzváni, aby ve stanovené lhůtě řádným způsobem upsali akcie a uzavřeli smlouvu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude upisovatelům doručen návrh smlouvy o upsání akcií s návrhem smlouvy o započtení; příslušná smlouva o upsání akcií spolu se smlouvou o započtení pak bude s př edem určenými zájemci jako upisovateli zároveň uzavřena. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 ZOK.

Kapitál

jmění: základní
vklad: NaN Kč
splaceno: 100 %
akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 2220
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Dozorčí rada
jméno: LUDĚK HOŠNA Prověř
funkce: předseda představenstva
bydliště: Na Valešince, 26101 Příbram-Příbram II, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 11.6.2014
ve funkci: od: 11.6.2014
jméno: Ing. MILAN CHLEBNA Prověř
funkce: místopředseda představenstva
bydliště: Mariánská, 26101 Příbram-Příbram VI-Březové Hory, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 11.6.2014
ve funkci: od: 11.6.2014
jméno: MARKÉTA ŠTRUPLOVÁ Prověř
funkce: člen představenstva
bydliště: Štefánikova, 27801 Kralupy nad Vltavou-Lobeček, okres: Mělník, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 11.6.2014
Společnost zastupuje společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva.
jméno: JIŘÍ SUTR Prověř
funkce: předseda dozorčí rady
bydliště: V Sadu, 33701 Rokycany-Plzeňské Předměstí, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 11.6.2014
ve funkci: od: 11.6.2014
jméno: MARTIN BLAŽEJ Prověř
funkce: člen dozorčí rady
bydliště: Nerudova, 26203 Nový Knín, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 11.6.2014

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti