TwigoNet Europe, SE

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Městský soud v Praze
spisová značka: H 751
IČ: 29203414
obchodní firma: TwigoNet Europe, SE
právní forma: Evropská společnost
sídlo: Lipová, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Brandýs nad Labem, okres: Praha-východ, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 15.2.2010

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zajišťování veřejných komunikačních sítí
Poskytování služeb elektronických komunikací

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 500.000, - Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), ze základního kapitálu ve výši 13.021.554, - (slovy: třináct milionů dvacet jedna tisíc pět set padesát čtyři koruny české) nově na částku ve výši 13.521.554, - Kč (slovy: třináct milionů pět set dvacet jedna tisíc pět set padesát čtyři korun českých), tj. o částku 19.062, - EUR (slovy: devatenáct tisíc šedesát dva euro), ze základního kapitálu ve výši 496.437, 43 EUR (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři sta třicet sedm euro čtyřicet tři centů) nově na částku ve výši 515.499, 43 EUR (slovy: pět set patnáct tisíc čtyři sta devadesát devět euro čtyřicet tři centů); přičemž se zároveň připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením horní hranice zvýšení základního kapitálu o částku 5.000.000, - Kč (slovy: pět milionů korun českých), tj. 190.620, - EUR (slovy: jedno sto devadesát tisíc šest set dvacet euro); maximální výše základního kapitálu po zvýšení tedy může činit částku ve výši 18.021.554, - (slovy: osmnáct milionů dvacet jeden tisíc pět set padesát čtyři koruny české), tj. 687.057, 43 EUR (slovy: šest set osmdesát sedm tisíc padesát sedm euro čtyřicet tři centů), přičemž o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti, s tím, že: b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 500.000 ks (pět set tisíc kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1, - Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0, 038124 EUR) vydaných v listinné podobě; v případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 5.000.000 ks (pět milionů kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1, - Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0, 038124 EUR) vydaných v listinné podobě; c) celkový počet upisovaných akcií bude odvozen od částky, o níž se bude zvyšovat základní kapitál Společnosti dle rozhodnutí představenstva Společnosti, a to tak, že bude odpovídat podílu mezi konečnou částkou, o níž se bude zvyšovat základní kapitál Společnosti, a jmenovitou hodnotou každé nově upisované akcie, přičemž jmenovitá hodnota každé nově upisované akcie bude činit 1, - Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0, 038124 EUR); půjde o kmenové akcie na majitele, v listinné podobě; d) akcionáři mohou využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo mohou vykonat v sídle společnosti na adrese Praha - Kyje, Svatojánská 431, v pracovních dnech od 10.00 hod. do 15.00 hod; - lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na dobu šesti týdnů; prvním dnem pro vykonání přednostního práva je první den následující po dni zveřejnění informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty pro uplatnění přednostního práva úpisu akcií nejbližší následující pracovní den. Představenstvo je povinno informaci o přednostním právu zveřejnit a oznámit nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy záměr zvýšení základního kapitálu bude zapsán do obchodního rejstříku. - vzhledem k tomu, že je připuštěno upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu, a to až do výše 18.021.554, - Kč, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 1, - připadne podíl na jedné nové akcii ve výši maximálně 5.000.000/13.021.554. Akcie lze upisovat pouze celé. e) s využitím přednostního práva lze upsat 500.000 ks (pět set tisíc kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1, - Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0, 038124 EUR) vydaných v listinné podobě; v případě úpisu nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu může být upsáno maximálně 5.000.000 ks (pět milionů kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1, - Kč (jmenovitá hodnota v EUR: 0, 038124 EUR) vydaných v listinné podobě, emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva bude určen Strana návrhu: 3/5 představenstvem. f) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům za těchto podmínek: - předem určení zájemci budou vybráni představenstvem Společnosti tak, aby se jednalo o osoby, které jsou vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení Společnosti; - představenstvem Společnosti budou vybrány pouze fyzické a právnické osoby, u nichž, s přihlédnutím k dobré pověsti a dosavadnímu vystupování v obchodních vztazích, lze mít za to, že jejich účast na Společnosti nepovede ke zhoršení dobrého pověsti Společnosti; - každý určený zájemce je povinen upsat akcie Společnosti s emisním kurzem stanoveným představenstvem Společnosti, ledaže by tato podmínka byla zrušena představenstvem Společnosti; - představenstvo Společnosti je povinno postupovat tak, aby postup zvyšování základního kapitálu nemohl být považován za veřejnou nabídku; - představenstvo Společnosti nesmí nabídnout upsání akcií více než 99 (devadesáti devíti) osobám; (předem určení zájemci a akcionáři Společnosti, kteří využili přednostní právo k úpisu akcií, dále společně také jako „Upisovatelé“); přičemž o předem určených zájemcích a o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti; g) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, mohou předem určení zájemci upsat v sídle společnosti na adrese Praha - Kyje, Svatojánská 431 v pracovních dnech od 10.00 hod. do 15.00 hod. Lhůta pro vykonání úpisu pro předem určené zájemce, tedy bez využití přednostního práva, se stanoví na dobu 6 týdnů od dne doručení návrhu smlouvy o úpisu nových akcií předem určenému zájemci. Prvním dnem pro vykonání úpisu bez využití přednostního práva je první den následující po dni doručení návrhu smlouvy o úpisu nových akcií předem určenému zájemci. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty pro uplatnění přednostního právu úpisu akcií nejbližší následující pracovní den. h) představenstvo určí emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva i předem určenými zájemci tak, že výše emisního kurzu upisovaných akcií Společnosti bude představenstvem určena zejména na základě následujících kritérií: (i) cenová poptávka investorů, (ii) požadavky Společnosti získat dodatečný kapitál upsáním akcií Společnosti, (iii) aktuální a očekávaná situace na polském kapitálovém trhu a na ostatních zahraničních kapitálových trzích, (iv) zhodnocení možnosti růstu a rizikových faktorů; emisní kurz musí být představenstvem stanoven v minimální výši 1, - Kč. i) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií, tj. celé emisní ážio a celkovou jmenovitou hodnotu jimi upsaných akcií na zvláštní účet, který byl za tím účelem založen společností- číslo účtu 2116779/5800, vedený u J & T BANKA, a.s., a to nejpozději do 25 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů dozorčí rady: 1

Kapitál

jmění: základní
vklad: NaN Kč
splaceno: 100 %
akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: NaN Kč, počet akcií: 11487600
akcie: Kmenové akcie na majitele, hodnota: NaN Kč, počet akcií: 1533954
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Dozorčí rada
jméno: Ondrej Cibuľa Prověř
funkce: člen představenstva
bydliště: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1747/31, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 1.6.2011
Za představenstvo jedná navenek za společnost každý člen představenstva samostatně.
jméno: JAROMÍR PROKŠ Prověř
funkce: člen dozorčí rady
bydliště: U letenského sadu, 17000 Praha-Holešovice, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 3.7.2013

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti