Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Brně
spisová značka: Pr 1607
IČ: 75156237
obchodní firma: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace
právní forma: Příspěvková organizace
sídlo: Plovdivská 2572/8, Žabovřesky, 616 00 Brno Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 4.8.2009
datum vzniku: 1.7.2009

Doplňková činnost

1. Stravování cizích strávníků
2. Zabezpečování pronájmu nebytových prostor, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti v souladu s čl. VI. bod 7 zřizovací listiny.
3. Pronajímání ploch na majetku vymezeném k výkonu činnosti příspěvkové organizace umístění dočasného reklamního zařízení.
4. Pronájem služebního bytu pro potřeby příspěvkové organizace.
5. Provozování školního studijního informačního centra.
6. Organizování vzdělávacích akcí, pořádání odborných výukových seminářů za účelem realizace vzdělávacích projektů včetně lektorské činnosti. Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sledují se odděleně. Příjmy získané z této činnosti jsou příjmem školy.

Předmět činnosti podnikání

1. Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání a její činnost s řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části druhé a k němu prováděcími předpisy. Při předškolním vzdělávání uplatňuje školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem "Waldorfská mateřská škola".
2. Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí a k němu prováděcími předpisy. Při základním vzdělávání uplatňuje školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem "Waldorfská škola Brno".
3. Školní vzdělávací program školy je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vychází z principů waldorfské pedagogiky. Příspěvková organizace je členem Asociace waldorfských škol České republiky.
4. Příspěvková organizace zajišťuje stravování dětí a žáků.
5. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
6. Součástí příspěvkové organizece je školní jídelna - výdejna stravy, školní družina a školní knihovna.
7. Příspěvková organizace zajišťuje vzdělávávní, sportovní a zájmovou činnost v době mimo vyučování, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Činnost součástí příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a k němu prováděcími předpisy.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Údaje o zřizovatelích příspěvkových organizací
jméno: Mgr. Tomáš Jedlička Prověř
funkce: ředitel
bydliště: Havláskova, 62100 Brno Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 1.6.2010
Ředitel jedná jménem p.o. v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vrámci oprávnění daných zřizovací listinou. V majetkoprávních záležitostech je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy pouze v rozsahu vymezeném v článku VI. zřizovací listiny. Jménem p.o. se podepisuje ředitel školy tak, že se čitelně uvede jeho jméno, příjmení a funkce, ke kterým ředitel připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko školy.
obchodní firma: Statutární město Brno Prověř
IČ: 44992785
sídlo: Dominikánské náměstí, 60200 Brno-Brno-město Zobrazit na mapě

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti