Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Brně
spisová značka: Pr 1607
IČ: 75156237
obchodní firma: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace
právní forma: Příspěvková organizace
sídlo: Plovdivská, 61600 Brno-Žabovřesky, okres: Brno-město, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 4.8.2009
datum vzniku: 1.7.2009

Doplňková činnost

1. Stravování cizích strávníků
2. Zabezpečování pronájmů nebytových prostor, které nejsou potřebné k zajišťování hlavního účelu a předmětu činnosti v souladu s článkem VI. bod 7 a 8 zřizovací listiny a pronájem ploch na majetku vymezeném k výkonu činnosti příspěvkové organizace pro umí stění dočasného reklamního zařízení.
3. Pronájem služebního bytu pro potřeby příspěvkové organizace.
4. Pronájem a půjčování věcí movitých.
5. Poskytování poradenských služeb v pedagogicko-psychologické oblasti.
6. Provozování školního studijního informačního centra.
7. Provozování hostinské a ubytovací činnosti v rámci zajištění hlavního účelu organizace a její doplňkové činnosti.
8. Organizování vzdělávacích akcí, pořádání odborných a výukových seminářů za účelem realizace vzdělávacích projektů včetně lektorské činnosti.
9. Realizování veřejných akcí kulturního, sportovního a vzdělávacího charakteru.
Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sledují se odděleně. Příjmy získané z této činnosti jsou příjmem školy.

Předmět činnosti

1. Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon, dále jen z.č. 561/2004 Sb .), zejména pak ustanoveními Části druhé a k němu prováděcími předpisy. Při předškolním vzdělávání uplatňuje školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem "Waldorfská mateřská škola".
2. Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost se řídí z.č. 561/2004 Sb., zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou a k němu prováděcími předpisy. Při základním vzdělávání uplatňuje školní vzdělávací prog ram pro základní vzdělávání s názvem "Waldorfská škola Brno".
3. Školní vzdělávací program školy je v souladu se z.č. 561/2004 Sb. a vychází z principů waldorfské pedagogiky. Příspěvková organizace je členem Asociace waldorfských škol České republiky.
4. Příspěvková organizace zajišťuje stravování dětí a žáků.
5. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen z.č. 250/2000 Sb.) poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
6. Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna, školní jídelna - výdejna stravy, školní družina, školní klub a školní knihovna.
7. Příspěvková organizace zajišťuje vzdělávání, sportovní a zájmovou činnost v době mimo vyučování v souladu s § 2 z.č. 561/2004 Sb.
Činnost součástí příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními z.č. 561/2004 Sb. a k němu prováděcími předpisy.
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Údaje o zakladatelích obecně prospěšné společnosti
jméno: Mgr. TOMÁŠ JEDLIČKA Prověř
funkce: ředitel
bydliště: Havláskova, 62100 Brno-Jehnice, Česká republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 1.8.2014
Ředitel jedná jménem p.o. v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vrámci oprávnění daných zřizovací listinou. V majetkoprávních záležitostech je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy pouze v rozs ahu vymezeném v článku VI. zřizovací listiny. Jménem p.o. se podepisuje ředitel školy tak, že se čitelně uvede jeho jméno, příjmení a funkce, ke kterým ředitel připojí svůj vlastnoruční podpis a razítko školy.
obchodní firma: Statutární město Brno Prověř
IČ: 44992785
sídlo: Dominikánské náměstí, 60200 Brno-Brno-město, Česká republika Zobrazit na mapě

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti