Základní a mateřská škola Benešov nad Černou

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
spisová značka: Pr 781
IČ: 00583766
obchodní firma: Základní a mateřská škola Benešov nad Černou
právní forma: Příspěvková organizace
sídlo: 38282 Benešov nad Černou, okres: Český Krumlov, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 14.11.2017

Předmět činnosti

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovením Části druhé, a prováděcími předpi sy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prová děcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání. Zařízení školního stravování: školní jídelna, školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prov áděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými právními předpisy. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahuj ícími se k zájmovému vzdělávání.

Ostatní skutečnosti

Usnesením zastupitelstva obce Benešov nad Černou č. 323 ze dne 19.6.2017 došlo s účinností od 1.8.2017 ke sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska Benešov nad Černou, č.p. 86, 382 82 Benešov nad Černou, IČ 70997675, jako organizací zani kající s příspěvkovou organizací Základní a mateřská škola Benešov nad Černou, č.p. 100, 382 82 Benešov nad Černou, IČ 00583766, jako organizací nástupnickou s tím, že na nástupnickou organizaci přechází všechen majetek, práva a závazky, včetně práv a pov inností z pracovněprávních vztahů zanikající organizace.
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ne

Osoby a funkce

Statutární orgán
Údaje o zakladatelích obecně prospěšné společnosti
jméno: Mgr. JOSEF SVITÁK Prověř
funkce: ředitel
bydliště: Březová, 38241 Kaplice, okres: Český Krumlov, Česká republika Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 1.1.2008
Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako stat utární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
obchodní firma: Obec Benešov nad Černou Prověř
IČ: 00245780
sídlo: 38282 Benešov nad Černou, okres: Český Krumlov, Česká republika Zobrazit na mapě

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti